Thực hiện kế hoạch năm học 2008 – 2009, năm công nghệ thông tin. Trường mầm non Quan Hoa chú trọng đến việc bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho giáo viên, nhân ...