Trường mầm non Quan Hoa tiền thân là trường mầm non Yên Hòa thuộc xã Yên Hòa do Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm quản lý. Năm 1986 trường được tách ra thành trường mầm non Quan Hoa ...