TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ
1.Đỗ Mai HươngKế toán
2.Nguyễn Ánh HồngThủ quỹ
3.Lê Tú QuỳnhY tế
4.Nguyễn Thị VânKế toán nuôi
5.Nguyễn Văn HùngBảo vệ
6.Nguyễn Văn NamBảo vệ
7.Trần Minh QuangBảo vệ
8Trần Văn TăngBảo vệ
9.Phạm Tuấn SỹBảo vệ