Hà Thị Thanh Bình
Thông tin chi tiết:
Hà Thị Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng Hà Thị Thanh Bình
Ngày tháng năm sinh 21/11/1973
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Hà Nội
Điện thoại 0915145549
Email hathithanhbinh-dv@caugiay.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ
- Phụ trách: Công tác giáo dục, công tác kiến tập, bồi dưỡng chuyên môn, công nghệ thông tin, tổ chức ngày lễ hội, văn nghệ, ngoại khóa. tổng hợp số liệu báo cáo, tập hợp hồ sơ thi đua, SKKN, quản lý và dự trù đồ dùng, thiết bị dạy học, quản lý mạng, công tác PCGD.
- Công tác kiêm nghiệm: phó bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn, chi hội trưởng hội khuyến học, phụ trách nhóm lớp MNTT trên địa bàn.
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 137
Tháng 12 : 4.450